Thông báo triệu tập kỳ họp HĐDH Hoàng- Huỳnh tỉnh Bắc Giang lần thứ hai, nhiệm kỳ 2019-2023

HĐDT HỌ HOÀNG-HUỲNH TỈNH BẮC GIANG

          THÔNG BÁO

(Về việc triệu tập kỳ họp Hội đồng họ Hoàng- Huỳnh tỉnh Bắc Giang lần thứ hai, nhiệm kỳ 2019-2023)

Kính gửi:

– Các ông (bà) ủy viên Ban chấp hành Hội đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh  tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2019-2023.

– Chủ tịch Hội đồng và Trưởng ban liên lạc lâm thời dòng họ Hoàng – Huỳnh  các huyện, thành phố tỉnh Bắc Giang.

– Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân họ Hoàng – Huỳnh tỉnh Bắc Giang

Thực hiện chương trình công tác năm 2022. Thường trực Hội đồng họ Hoàng – Huỳnh tỉnh Bắc Giang thông báo  triệu tập kỳ họp Ban chấp hành Hội đồng họ Hoàng – Huỳnh tỉnh Bắc Giang lần thứ hai, nhiệm kỳ 2019-2023 như sau

Thành phần:

  • Các ủy viên Hội đồng họ Hoàng Huỳnh tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2019-2023
  • Các Ban của hội đồng
  • Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân tỉnh Bắc Giang

Thời gian:  8h30’ sáng chủ nhật, ngày 19 tháng 06 năm 2022

Địa điểm:  NHÀ VĂN HÓA THÔN TÂN PHƯỢNG, XÃ TÂN MỸ, TP BẮC GIANG

Nội dung kỳ họp:

Nhằm tổng kết đánh giá hoạt động của Hội đồng họ Hoàng Huỳnh tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2022. Bàn phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 và bàn một số vấn đề quan trọng khác.

Thường trực hội đồng đề nghị các ủy viên hội đồng, các ông bà Chủ tịch, Trưởng Ban liên lạc, Chủ nhiệm câu lạc bộ Doanh nhân và các ông bà phụ trách các công việc được giao tích cực chuẩn bị nội dung, tiến hành tổng kết, đánh giá và đề xuất ý kiến, gửi văn bản đúng thời hạn về  Thường trực hội đồng theo các Thông báo đã gửi.

Đề nghị các ông bà đã được phân công các công việc chuẩn bị cho hội nghị, tích cực và chu đáo để hội nghị diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Vậy trân trọng kính mời Đại biểu về dự họp đúng thời gian và tham gia ý kiến để hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

                                (Thông báo  này  thay cho Giấy  mời)

                                                                     TPBG, ngày 01 tháng 06 năm 2022

                                                                                          CHỦ TỊCH

                                                                                             (Đã ký) 

                                                                                     Hoàng  Đình Tiến