BÁO CÁO TỔNG HỢP, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2022 – 2025

Hội đồng DÒNG HỌ

HOÀNG – HUỲNH MIỀN NAM

tại TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Tp. HCM, ngày 18  tháng 6  năm 2022

 

 BÁO CÁO TỔNG HỢP, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2022 – 2025

 

I. BÁO CÁO TIẾN TRÌNH VẬN ĐỘNG – HÌNH THÀNH

Trong bối cảnh đất nước ta trong tiến trình phát triển, đông đảo người dân quan tâm hơn đến truyền thống dân tộc và nguồn gốc gia đình; trong đó họ tộc và việc kết nối dòng họ là vấn đề thiết yếu; mọi người cùng tìm về cội nguồn, phát huy các giá trị đạo đức của tổ tiên đồng thời hun đúc thêm tinh thần yêu nước, yêu gia đình dòng họ và tính nối truyền của các thế hệ. Những người họ Hoàng, họ Huỳnh nối kết nhau trong Ban Liên lạc lâm thời, tích cực vận động hình thành tổ chức dòng họ Hoàng – Huỳnh, và nay chúng ta có mặt ở đây để ra mắt Hội đồng Dòng họ Hoàng – Huỳnh Miền Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh có Viện Lịch sử Dòng họ là một trong những nơi nghiên cứu về lịch sử dòng họ và thực hành xây dựng gia phả cho các dòng họ; là một trong những đầu mối các Ban liên lạc dòng họ và Hội đồng các dòng họ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Nam. Viện  nghiên cứu này đã hỗ trợ cho việc ra đời Hội đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh tại TP.HCM chúng ta.

Quá trình đó, tiếp thu tinh thần Ban Liên lạc họ Hoàng – Huỳnh lập ngày 20-4-2004 ở Hà Nội; ngày 2-12-2012, hội nghị Ban Liên họ Hoàng – Huỳnh đổi tên thành Hội đồng Dòng tộc Hoàng – Huỳnh và kêu gọi các địa phương thành lập Hội đồng Dòng tộc Hoàng – Huỳnh của địa phương mình.

Ngày 1-12-2019 Hội đồng Dòng tộc Hoàng – Huỳnh toàn quốc đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất tại tỉnh Quảng Ninh, bầu ta Ban chấp hành nhiệm kỳ mới do Thiếu tướng Hoàng Kiền làm Chủ tịch Hội đồng Dòng tộc Hoàng – Huỳnh Việt Nam. Dự Đại hội có các đại biểu từ Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó ông Hoàng Minh Duyệt, thành viên Viện Lịch sử Dòng họ tham dự và được cử làm Phó Chủ tịch phụ trách miền Nam.

Ông Hoàng Minh Duyệt cùng với TS. Hoàng Văn Lễ – Viện trưởng Viện Lịch sử Dòng họ tại TP.HCM bàn bạc việc xúc tiến thành lập Ban Liên lạc lâm thời dòng họ Hoàng – Huỳnh tại TP.HCM

Khởi đầu kết nối với Câu lạc bộ doanh nhân Huỳnh – Hoàng Miền Nam do ông Huỳnh Đình Thành làm Chủ nhiệm, lập Ban Liên lạc lâm thời dòng họ Hoàng – Huỳnh TP. HCM vào cuối 8-2020. Sau nhiều lần hội ý và họp Ban Liên lạc, xúc tiến tích cực với nhiều tranh luận sôi nổi chọn lựa đã thống nhất thành lâp Hội đồng Dòng họ Hoàng – Huỳnh Miền Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi hoạt động chủ yếu là tại TP.HCM song gắn kết rộng rãi với con cháu họ Hoàng, họ Huỳnh miền Nam (theo phân chia địa bàn của Hội đồng Dòng tộc Việt Nam). Hội đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh Miền Nam độc lập tương đối trong tất cả hoạt động, song có ý thức gắn kết, phối kết hợp với các vùng miền và chấp hành chủ trương chung của Hội đồng cả nước.

Quá trình vừa mở rộng kết nối các thành viên nòng cốt và vận động kết nạp Hội viên; vừa chuẩn bị nội dung căn bản của Hội đồng, liên tục điều chỉnh và kiện toàn bộ phận lãnh đạo quá độ sao cho phù hợp với việc tổ chức Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Hội đồng Dòng họ Hoàng – Huỳnh Miền Nam tại TP.HCM. Kết quả bước đầu hôm nay chắc chắn còn nhiều nội dung và nhân sự cần tiếp tục bổ sung, trong đó lề lối phối kết hợp cần được dung hòa với tinh thần huyết thống dòng họ nhớ về tổ tông…

 

Một số yếu tố tổng hợp báo cáo cùng hội viên và quý đại biểu khách mời:

– Bằng các hoạt động thực tế và hoạt động kết nối online trên mạng xã hội Zalo, Ban liên lạc dòng họ Hoàng – Huỳnh dần dần thu hút, tập hợp được lực lượng các thành viên của dòng họ Hoàng – Huỳnh đang cư trú, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Trong đó sôi nổi là các thành viên dòng họ Hoàng – Huỳnh trẻ tuổi, đang hoạt động kinh doanh hoặc các ngành nghề tương cận. Song song đó là hoạt động nghiên cứu, chuẩn bị nội dung, định hướng của các thành viên lớn tuổi, có kinh nghiệm công tác và giao lưu xã hội để xúc tiến Đại hội thành lập Hội đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh Miền Nam tại TP.HCM

– Khó khăn lớn là tình hình dịch bệnh Covid.19 diễn biến khó lường, việc liên lạc tập hợp các thành viên dòng tộc Hoàng – Huỳnh phải mất một thời gian nhất định; người họ Hoàng, Huỳnh bao gồm nhiều thành phần, từ cán bộ hưu trí cho tới các doanh nhân, công nhân viên chức và lao động tự do của các ngành nghề. Việc huy động phải hết sức kiên trì và hợp lý, dung hòa với những luồng tư duy và ý kiến rất khác nhau trên cơ sở văn hóa truyền thống dân tộc và huyết thống dòng họ được sớm hình thành.

Thành quả thiện nguyện trong gần hai năm phòng chống dịch bệnh Covid 19 rất đáng khen khi tự nguyện và xúc tiến việc cứu trợ nạn nhân (người chết, gia đình người gặp khó khăn nghiệt ngã…). Nếu chỉ với danh nghĩa làm thiện nguyện của Hội đồng Dòng họ Hoàng – Huỳnh, đối tượng là người trong họ Hoàng – Huỳnh thì ý nghĩa đã rất lớn; hơn 100 người nhận được cứu trợ tương đối kịp thời qua tin báo trong nội bộ và trên địa chỉ Zalo của Hội đồng; trong đó đóng góp quỹ lên tới vài trăm triệu đồng, một số dùng mua lương thực thực phẩm giá thấp gửi đến bà con đang gặp khó khăn, điều này rất có ý nghĩa tương trợ sâu sắc, có doanh nhân đứng đầu nhóm thiện nguyện, vừa chi xuất tiền nhà vừa tiếp nhận thông tin người cần cứu trợ… đã trực tiếp hỗ trợ người cần giúp rất hiệu quả. Ngoài người trong họ Hoàng – Huỳnh, kết hợp với hoạt động thiện nguyện của họ Hoàng – Huỳnh cả nước, người lãnh đạo tại TP.HCM thực hiện việc cứu trợ nạn nhân Covid 19 hàng chục tấn gạo đến với tỉnh Long An, quận 3 TP.HCM…; trong đó phần nhận trực tiếp của họ Hoàng – Huỳnh ở TP.HCM là 2 tấn gạo và 50 triệu đồng. Các việc thiện nguyện rất trong sáng, minh bạch được tổng hợp đầy đủ, rút kinh nghiệm trong cách làm để có thể xúc tiến trong nhiệm kỳ đầu tiên của Hội đồng ở phía nam sau Đại hội này.

Trong tiến trình hoạt động của Ban Liên lạc, chúng tôi quan niệm rằng: việc họ là phúc báu của mỗi người, có ý nghĩa nối tiếp những điều tốt đẹp của ông cha, họ tộc… là thuận lợi rất cơ bản, thể hiện tâm huyết, nhiệt tình của các thành viên xúc tiến ban đầu, nhất là số thành viên trung niên năng lực dồi dào, trong đó sự ủng hộ về cơ sở vật chất của Câu lạc bộ doanh nhân dòng họ Hoàng – Huỳnh rất thiết thực.

Qua nhiều cố gắng chung, “việc họ” từng bước định hình, hôm nay Hội đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh tại TP.HCM ra mắt.

– Theo Điều lệ được thảo luận và thông qua hội nghị trù bị: Hội đồng từng bước có Ban Thường trực (gồm các vị cố vấn, tư vấn cùng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký); Ban Thường vụ (gồm Ban Thường trực cùng các ủy viên Thường vụ); Ban Chấp hành (gồm Thường trực, Thường vụ và các ủy viên Ban chấp hành); Đại Hội đồng dòng họ gồm tất cả hội viên (thường xuyên và danh dự) hoặc đại diện các chi họ, nhóm họ… là nền tảng căn bản cho hoạt độmg của Hội đồng. Bước đầu, đề cao vai trò Ban Chấp hành gồm 17 thành viên, chưa lập Ban Thường vụ và Ban Thường trực; Ban Điều hành thực hiện việc triển khai các chương trình hoạt động cụ thể trước và sau Đại hội thành lập, tiếp tục tổ chức hệ thống hoạt động của Hội đồng; sớm lập Văn phòng và các ban chuyên môn, các câu lạc bộ (đã lập và đang khởi lập). Trước mắt có các Ban: Ban Tổ chức – Kiểm tra, Ban Truyền thông – sự kiện, Ban Hội viên, Ban Thiện nguyện, Ban Tộc điển – Gia phả, Ban tài chánh – quỹ Hội và Văn phòng. Ngay khởi đầu là sự tình nguyện của anh chị em họ Hoàng – Huỳnh phát huy khả năng hiện có của các vị; sự phối hợp, điều hòa do Ban Điều hành tác động; hạn chế thấp nhất các ý kiến khác nhau, thậm chí xung đột để gắn kết hoạt động.

Các thực tế kinh nghiệm từ hoạt động của Ban Liên lạc lâm thời như sau:

Một là, Phát huy tinh thần tình nguyện vì việc họ, chọn năng lực và thế mạnh thực tế của từng thành viên, khuyến khích nhưng tránh bình quân chủ nghĩa vì đây là điều phúc báu và có tính thiện nguyện… vì việc họ, đề cao sự dung hòa phối hợp hành động.

Hai là, chi họ và dòng họ vốn có truyền thống tôn ty, trên dưới nên phương châm “kính trên, nhường dưới” rất cần thiết, luôn được nhắc nhỡ ứng dụng. Qua đó dù tổ chức bộ máy luôn có thay đổi hợp lý, song luôn lấy mục đích, tôn chỉ họ tộc làm định hướng, lấy gắn kết và thuyết phục làm cơ sở.

Ba là, Tinh thần học hỏi và tôn trọng lẫn nhau luôn thể hiện trong sinh hoạt việc họ. Kinh nghiệm thực tiễn nơi từng cá nhân thuộc chi họ, dòng họ của mỗi người; kết hợp với bộ phận hoặc cá nhân nghiên cứu khoa học để việc họ thiết thực và có giá trị văn hóa bền chặt, có ý nghĩa giáo dục và truyền thừa truyền thống dòng họ và dân tộc.

Bốn là, “việc họ” vốn bao trùm nhiều mặt phải tổ chức thực hiện, chú ý góp công sức về truyền thống họ tộc, đồng thời thu hút việc góp quỹ tương xứng. Phương pháp điều hành sao cho linh hoạt, tránh phiến diện cực đoan, “gắn kết – đồng thuận – chia sẻ” là phương chăm thích hợp nhất hiện  nay.

Năm là, chú ý tính toàn diện và lâu dài, đề cao vai trò thành viên thiện nguyện là các doanh nghiệp và doanh nhân, song tránh đơn thuần sa vào môi trường kinh doanh; chú ý đúng mực giá trị văn hóa truyền thống của dòng họ Hoàng – Huỳnh và các họ tộc khác trên tinh thần gắn kết vì đất nước phồn vinh.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG (nhiệm kỳ 2022 – 2025)

  • Căn cứ định hướng của Hội đồng Dòng tộc Hoàng – Huỳnh Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024 và các báo cáo tổng kết thực tiễn hoạt động việc họ của Hội đồng;
  • Trong tương quan và học hỏi kinh nghiệm của các họ tộc khác trên địa bàn TP.HCM;
  • Căn cứ thực tế tình hình của Hội đồng Dòng họ Hoàng – Huỳnh Miền Nam tại TP.HCM…

Hội đồng Dòng họ Hoàng – Huỳnh Miền Nam tại TP. HCM đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong Nhiệm kỳ 2022-2025 như sau:

1. Các quan điểm và mục tiêu “việc họ” của Hội đồng:

– Thực hiện và tiếp tục hoàn thiện Điều lệ của Hội đồng làm kim chỉ nam cho hoạt động của dòng họ; luôn chú trọng các phương châm “kính trên nhường dưới”, “gắn kết- đồng thuận- chia sẻ”, phát huy thế hệ trẻ trong duy trì việc họ, phát huy từ chi họ trực tiếp là điểm xuất phát việc họ; đến dòng họ huyết thống và họ Hoàng – Huỳnh nói chung là kết quả của sinh hoạt việc họ, với tinh thần cùng học tập, cùng phát triển.

– Gắn kết nội tộc, hợp tác và đoàn kết với các dòng họ khác trong cộng đồng dân tộc. Đây vừa là tiêu chí văn hóa vừa là phương pháp thực hành việc họ. Lấy đức khiêm cung làm trọng, tránh việc cường điệu và đề cao quá mức họ tộc của mình.

– Nghiên cứu lịch sử dòng họ Hoàng – Huỳnh, hướng dẫn các chi họ làm gia phả (tức dựng phả), trong đó việc tập huấn biên soạn sao cho tin gọn, khoa học có ý nghĩa giáo dục truyền thống họ tộc và dân tộc. Góp phần nghiên cứu tộc điển Hoàng – Huỳnh khi được yêu cầu.

– Thống nhất các yếu tố có ý nghĩa tâm linh như thờ cúng tổ tiên của chi họ; thờ cúng danh nhân họ Hoàng – Huỳnh ở từng khu vực, trước mắt có tầm nhìn về xây dựng Từ đường họ Hoàng – Huỳnh Miền Nam tại TP.HCM để thờ cúng danh nhân trong họ. Phổ biến các tài liệu gia huấn (gia phong, gia đạo, gia lễ, gia quy…) với phương châm tích cực học cái tốt, hạn chế cái xấu (các hủ tục mê tín). Vận dụng nét đẹp truyền thống “quan, hôn, tang, tế” với các nghi thức hợp đạo lý và nếp sống hiện đại, từ tìm hiểu đến hành động.

– Giao lưu và đối tác trong nội tộc là cơ sở tương tác trong phối kết hợp khuyến nghiệp, mở rộng việc làm ăn, nghề nghiệp riêng của mỗi người góp phần vào phát triển chung của đất nước. Công ăn việc làm có kết quả vận động “tộc tâm” và góp quỹ phát triển của Hội đồng. Phối kết hợp các doanh nghiệp trong họ, tương tác hỗ trợ nhau trong kinh doanh và phát triển nghề nghiệp.

–  Xây dựng các tiêu chí khuyến học, khuyến tài là nội dung thiết thực giúp cho con cháu họ Hoàng – Huỳnh thi đua học tâp, rèn luyện tài năng, góp phần ngay thời hiện tại và chuẩn bi nguồn lực cống hiến cho đất nước. Khuyến học dựa theo kết quả học tập tại trường lớp, sao cho thực chất tránh hình thức. Khuyến tài nhằm tôn vinh các năng khiếu vốn có của con em trong dòng họ; ngoài ra tôn vinh các hoạt động nghề nghiệp nổi trội có giá trị trong cộng đồng.

– Việc thiện nguyện thường xuyên ngay trong Hội đồng khi sâu sát hội viên thấy có yêu cầu trợ giúp, bằng lời khuyên phải thật lòng và tế nhị, bằng vật chất phải khéo léo. Mở rộng thiện nguyện trong dòng họ ngoài Hội đồng là ưu tiên thứ hai, cũng với phương cách trong Hội đồng. Mở rộng ngoài xã hội cần chú ý lợi ích từ người giúp đến người được giúp, gắn kết với các đoàn thể và cơ quan chức năng.

2. Các chương trình hành động

2.1. Chương trình kết nối, thu hút hội viên, mở rộng địa bàn

Trước hết thường xuyên kiện toàn hệ thống hoạt động của Hội đồng, bổ sung thành viên Ban Chấp hành suốt quá trình hoạt động việc họ. Việc họ  là việc tự nguyện lấy phúc đức dòng họ làm nguồn động viên chủ yếu, do đó thu hút người mới phối hợp cùng nhiệt tình và trải nghiệm của người đang thực hiện; lưu ý chọn thiện chí của người gia nhập, chịu khó trong học tập và nỗ lực trong công việc được giao. Hàng quí và hàng năm có kiểm điểm, kiểm soát hoat động việc họ; qua đó kiện toàn hệ thống tổ chức và nhân sự

– Khuyến khích các tỉnh Nam Bộ nhất là các tỉnh ven TP.HCM lập Hội đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh tỉnh nhà, Hội đồng Miền Nam hỗ trợ kiến thức và kinh nghiệm nếu cần. Khuyến khích lập các câu lạc bộ ở các địa phương cụ thể như quận/huyện, thị trấn/phường/xã… chú trọng việc truyền trao kiến thức gia phả và văn hóa dòng họ.

– Phát huy vai trò nòng cốt của Câu lạc bộ doanh nghiệp Huỳnh – Hoàng Miền Nam, ngoài việc khuyến nghiệp chú ý các nội dung gắn kết truyền thống văn hóa và học tập phương cách dựng phả do Hội đồng tổ chức. Lập mới các câu lạc bộ (clb.) như clb. gia phả, clb. Thể thao, clb. Văn nghệ… trong tiến trình việc họ và yêu cầu của hội viên.

– Thu nhận các hình thức tổ chức liên quan đến dòng họ Hoàng – Huỳnh có trước đây trên tinh thần tự nguyện và tôn trọng điều lệ Hội đồng Dòng họ Hoàng – Huỳnh Miên Nam tại TP.HCM.

– Thu thập và phổ biến các bộ gia phả họ Hoàng – Huỳnh.

2.2. Kế hoạch hoàn thiện hệ thống tổ chức lãnh đạo và phát triển các đơn vị trực thuộc

– Lập Ban Thường trực và Ban Thường vụ khi cần thiết, hoạt động để bổ sung Ban Chấp hành của Hội đồng là cơ sở để lập Ban Thường vụ… Phân công hợp lý, hợp năng lực thực tế và tính tự nguyện, tăng cương năng lực hoạt động và đào tạo nhân sự thừa kế.

– Xúc tiến lập các Ban chuyên môn để thực hiện các chương trình hành động cụ thể: về tộc điển và gia phả; về khuyến nghiệp, khuyến học, khuyến tài; về công tác thiện nguyện…

– Xúc tiến thành lập các câu lạc bộ: ngoài Câu lạc bộ doanh nhân Huỳnh Hoàng Miền Nam  (đã được Hội đồng họ tộc Hoàng-Huỳnh quyết định công nhận) sớm thành lập Câu lạc bộ tộc điển và gia phả, Câu lạc bộ văn hóa – văn nghệ, Câu lạc bộ Thể dục thể thao, Câu lạc bộ mạng tin học…

– Thăm dò, giao lưu với các chi họ Hoàng-Huỳnh đang hoạt động, kết nối vào hệ thống của Hội đồng, nếu đã lập ở các tỉnh bạn liên kết vào Hội đồng Miền Nam để thống nhất hoạt động.

– Kết nối với Viện Lịch sử Dòng họ, cơ quan chuyên môn về văn hóa dòng họ và gia phả. Đồng thời giao lưu với các dòng họ bạn như họ Nguyễn, họ Phạm, họ Vũ Võ và các họ khác để học tập kinh nghiệm về hoạt động việc họ.

– Nghiên cứu thành lập các công ty, trung tâm trực thuộc…

2.3. Chương trình nghiên cứu, học tập các nghi thức truyền thống trong văn hóa dòng họ

– Đưa vào sinh hoạt hàng quí các chuyên đề về văn hóa dòng họ

– Mở lớp dựng phả để trang bị tri thức về gia phả học và kỹ năng dựng phả. Hướng dẫn tự dựng phả cho chi họ của mình, góp phần nghiên cứu danh nhân Hoàng – Huỳnh, góp phần tham gia biên soạn tộc điển…

– Lập Câu lạc bộ nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng các nghi thức cúng giỗ, hội lễ gia đình, dòng họ

– Từng bước định hình đền thờ danh nhân Hoàng – Huỳnh tại TP.HCM

2.4. Chương trình khuyến nghiệp

– Phát huy vai trò Câu lạc bộ Doanh nhân Huỳnh Hoàng miền Nam: ngoài việc thường xuyên kiện toàn đội ngũ cốt cán, mở rộng kinh doanh và kinh doanh có hiệu quả, phổ biến các thông tin kinh tế quan trọng; chú ý định hướng tìm hiểu gia phả chi họ của từng thành viên, từng bước là con cháu đáng tin cậy của chi họ của mình. Khi kinh doanh có lãi, phát động đóng góp “tộc tâm” vào quỹ hoat động của Hội đồng; đây được xác lập là phúc đức đối với dòng họ huyết thống của mình.

– Định hướng nghề nghiệp cho lớp thanh niên họ Hoàng – Huỳnh vào đời, ngay từ học sinh trung học, để chọn ngành nghề ra đời, hoặc học tiếp đại học chuyên ngành theo khả năng thực tế, tránh trào lưu chạy theo các ngành không hợp với năng lực của từng học sinh. Phương pháp hướng dẫn từ cha mẹ đến học sinh chọn nghề nghiệp cho mình.

2.5. Chương trình khuyến học, khuyến tài

– Khuyến khích học giỏi qua các hình thức khen thưởng, học bổng, trong đó chú ý thực học không chạy theo thành tích chung chung, học giỏi đã có yếu tố đạo đức khi xem xét, song từng cha mẹ các cháu sâu sát hơn nên thận trọng khi đề xuất khen thưởng của họ tộc. Tự tôn là đức tính song tránh tự cao, tự đại trong khen thưởng học giỏi.

– Khuyến tài nhằm vào năng khiếu và thành tích vượt trội của Thanh thiếu niên; không chỉ là vinh dự cho cá nhân mà còn là niềm vui của gia đình và dòng họ. Chú ý phân tích thực tài và nêu gương khi biểu dương ở Hội đồng; gắn kết với hoạt động khuyến nghiệp cụ thể.

– Mở các lớp ứng dụng tin học vừa bổ sung kiến thức ở học đường, vừa góp phần thực tế trong cuộc sống công nghệ tin học hiên nay.

– Trích lập quỹ khuyến học khuyến tài để có phần thưởng xứng đáng động viên khuyến khích tinh thần cầu tiến của con cháu họ Hoàng – Huỳnh; mở lớp kỷ năng tin học…

2.6. Chương trình thiện nguyện

Thiện nguyện, phần nào đó là hạnh bố thí trong đạo Phật và các tôn giáo khác. Có nhiều hình thức: Trực tiếp nhất là bằng hiện vật đáp ứng ngay tình cảnh khốn khó của người nhận với tấm lòng vị tha chân chất; việc này nhiều hội đoàn, đơn vị thực hiện, Hội đồng chúng ta có thể trích quỹ hoặc huy động tài vật để thực hiện hiệu quả. Thiện nguyện có thể bằng lời khuyên, góp ý định hướng giúp niềm tin, kiến thức thực tế để người nhận xoay sở trong sinh hoạt của mình. Phương châm “cho cần câu là chủ yếu, hạn chế cho cá”, hoặc “của cho đi không bằng cách cho”, làm không khéo dẫn đến xúc phạm lòng tự tôn, tự trọng của người nhận. Qua hoạt động thiện nguyện giáo dục và tự giáo dục về tình thương yêu con người, trước hết là trong dòng tộc, trong thành viên Hội đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh.

Riêng năm 2022, năm đầu triển khai thực hiện chương trình 2022-2025, chú trọng việc kết nối với Hội đồng Dòng tộc Hoàng – Huỳnh Việt Nam, trang bị các tri thức về văn hóa dòng họ, thường xuyên kiện toàn bộ máy hoạt động, nhất là bộ phận truyền thông và gắn kết hội viên, tiếp tục vận động tích quỹ hoạt động của Hội đồng…

3. Các giải pháp

– Thường xuyên  củng cố và lập mới các bộ phận thuộc Hội đồng; phát huy thế mạnh và nhiệt tình của quí vị tham gia Hội đồng, nhất là các thành viên nòng cốt của Ban chấp hành. Việc họ là việc làm có ý nghĩa nhân văn và có yếu tố huyết thống. Chú ý việc giám sát chung, tính công khai minh bạch trong tiến trình hoạt động của Hội đồng. Cải tiến phương pháp sao cho được việc họ, được cách thức hoạt động hiệu quả trên tinh thần đoàn kết, thân ái.

– Quảng bá các văn bản và hoạt động ban đầu của Hội đồng, chú trọng việc hoàn thiện  các văn bản như Điều lệ, quy chế hoạt động của Hội động và các đơn vị thực thuộc. Tuân thủ các nguyên tắc: tự nguyện, đồng thuận và thật cần thiết áp dụng nguyên tắc đa số khi có nhiều ý kiến khác nhau. Lập kế hoạch triển khai thực hiệc các chủ trương của Đại hội theo ban, nhóm, câu lạc bộ… Hoàn chỉnh dần trang web của Hội đồng Dòng họ Hoàng – Huỳnh phía nam, tạo diễn đàn có định hướng truyền thống để phát huy sáng kiến và trình bày ý kiến của cá nhân, chi họ hay nhóm họ…

– Phân công các thành viên phụ trách từ các vị cố vấn, tư vấn, Chủ tịch Hội đồng đến các bộ phận, câu lạc bộ và các thành viên sao cho phát huy tính sáng tạo kết nối với tập thể để đạt hiệu quả việc họ, quán triệt “việc họ” là việc tự nguyện, đóng góp vào việc họ là quả phúc cho từng thành viên…

– Tập hợp cao nhất các đóng góp vào việc họ của tất cả các thành viên dòng họ Hoàng – Huỳnh; trân trọng các ý tưởng xây dựng dòng họ văn hóa và bền vững; chia sẻ, hòa giải các ý kiến có thể dẫn tới mắc mứu trong các sinh hoạt của họ tộc…

Trên đây là những nội dung chủ yếu của Đại hội ra mắt của Hội đồng Dòng họ Hoàng – Huỳnh Miền Nam tại TP,HCM; qua trình hoạt động việc họ chắc chắn sẽ còn nhiều chủ trương thực tế. Tất cả các văn kiện tiếp tục được chỉnh sửa hoàn thiện dể hoạt động việc họ được ngày càng viên mãn.

ĐẠI HỘI LẦN I

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ HOÀNG – HUỲNH MIỀN NAM

tại TP.HCM